همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد pouyaaa@Ali.farahani​​ نابود شدند و بازیکن farahani32 توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر *...ALI.FARAHANI...*​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم farahani32 و اتحاد pouyaaa@Ali.farahani ​ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1394/03/02       پایان : ‏1394/06/07       20631 بازیکن       نوع : اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-486, 481] ‏1394/06/01 15:55:06 غارت شده farahani32 ‏1394/06/01 17:49:15
2 farahani32 pouyaaa/alireza3332 ‏1394/06/01 18:36:30 انتقال داده شده g u s t ‏1394/06/01 22:24:50
3 g u s t sara/reyhane ‏1394/06/01 22:24:50 انتقال داده شده farahani32 ‏1394/06/01 23:57:03
4 farahani32 hamid.jahanam/arash ‏1394/06/01 23:57:03 انتقال داده شده رضا799 ‏1394/06/02 00:13:17
5 رضا799 علی کوچولو ‏1394/06/02 00:13:17 انتقال داده شده farahani32 ‏1394/06/02 00:31:08
6 farahani32 behzad405 _ daryadar ‏1394/06/02 00:31:08 انتقال داده شده farzan_morteza ‏1394/06/02 00:59:35
7 farzan_morteza علی صحت=ALiDoomDreaM ‏1394/06/02 00:59:35 انتقال داده شده benyamin69 ‏1394/06/02 01:16:04
8 benyamin69 امیرجیمبورامتین بابا ‏1394/06/02 01:16:04 انتقال داده شده farzan_morteza ‏1394/06/02 01:24:55
9 farzan_morteza (Ahangsaz(behrooz ‏1394/06/02 01:24:55 انتقال داده شده benyamin69 ‏1394/06/02 01:32:31
10 benyamin69 Ali.Orginal+morteza ‏1394/06/02 01:32:31 انتقال داده شده farzan_morteza ‏1394/06/02 01:51:12
11 farzan_morteza محمدرشیدی-حاج عیسی ‏1394/06/02 01:51:12 انتقال داده شده farahani32 ‏1394/06/02 04:11:17
12 farahani32 *...ALI.FARAHANI...* ‏1394/06/02 04:45:57 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 یا حیدر مدد گاردجاویدان22 pouyaaa@Ali.farahani تسخیر
2 benyamin69 امیر رضا جیمبو pouyaaa@Ali.farahani تسخیر
3 farahani32 12 pouyaaa@Ali.farahani تسخیر
4 g u s t sara/reyhane pouyaaa@Ali.farahani تسخیر
5 power kent m1p69عــــابدh.palad S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ تسخیر
6 javanjam m1p69بـی مصرفh.palad S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ تسخیر
7 یکی بود fantoom 15 ارتش پارسی تسخیر
8 phoenix 2015 D 22 1111 تسخیر
9 یکی بود fantoom 17 ارتش پارسی تسخیر
10 javanjam m1p69بـی مصرفh.palad S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ تسخیر
11 javanjam m1p69بـی مصرفh.palad S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ تسخیر
12 h.թձlձժ m1p69بـی مصرفh.palad S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ تسخیر
13 farzan_morteza مرتضی هاشمی(farzan) pouyaaa@Ali.farahani محافظت
14 farahani32 a.farahani/h.jahanam pouyaaa@Ali.farahani محافظت
15 benyamin69 *Ali.OrgiNaL* pouyaaa@Ali.farahani محافظت
16 ramking -//11//+ ارتش پارسی محافظت
17 lionel_10 lionel9 شیاطین و فرشتگان محافظت
18 farahani32 a.farahani/h.jahanam pouyaaa@Ali.farahani محافظت
19 farzan_morteza ممدرشیدی_arminayaran pouyaaa@Ali.farahani محافظت
20 ژانــــــــدارم 4 ارتش پارسی محافظت
21 کتیبه واس ماس Mehran Migren ارتش پارسی محافظت
22 h.թձlձժ King elcabo eshgham S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ محافظت
23 majidjon گرگ بیزار ارتش پارسی محافظت
#بازیکناتحاد
1 آبــــادان S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
2 lionel_10 شیاطین و فرشتگان
3 ارش1 ارتش پارسی
4 majidjon ارتش پارسی
5 resta برادران چالـکش عیسی
6 lionel_10 شیاطین و فرشتگان
7 javanjam S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
8 ahmad2m2 pouyaaa@Ali.farahani
9 یا حیدر مدد pouyaaa@Ali.farahani
10 ahmad2m2 pouyaaa@Ali.farahani
11 آبــــادان S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
12 drbad ۩ رســتـاخــیـز ۩
13 javanjam S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
14 javanjam S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
15 i.am.apocalypse ارتش پارسی
16 mohammad-gam ۩ رســتـاخــیـز ۩
17 پهلوانکشی ارتش پارسی
18 lord rabid
19 farzan_morteza pouyaaa@Ali.farahani
20 drbad ۩ رســتـاخــیـز ۩
21 p r o f e s s i o n a l
22 پدر ژپتو ۩ رســتـاخــیـز ۩
23 power kent S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
24 i.am.apocalypse ارتش پارسی
25 i.am.apocalypse ارتش پارسی
26 سالیس336 ارتش پارسی
27 آبــــادان S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
28 power kent S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
29 power kent S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
30 power kent S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
31 mcmammad Terminator2015
32 یکی بود ارتش پارسی
33 ahmad2m2 pouyaaa@Ali.farahani
34 drbad ۩ رســتـاخــیـز ۩
35 drbad ۩ رســتـاخــیـز ۩
36 ahangsaz ۩ رســتـاخــیـز ۩
37 mohammad-gam ۩ رســتـاخــیـز ۩
38 fiuto ۩ رســتـاخــیـز ۩
39 ارش1 ارتش پارسی
40 resta برادران چالـکش عیسی
41 lord mahmood ارتش پارسی
42 شاهزاده موهیول ۩ رســتـاخــیـز ۩
43 power kent S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉
44 رضا799 pouyaaa@Ali.farahani
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین iranfriend
مهاجمین لرها نوادگان کوروش
مهاجمین لوتیان
مهاجمین benyamin69
مهاجمین honest_man
مهاجمین yorgon hosein
مهاجمین lord cyrouse
مهاجمین reza.20
@مدافعین
مهاجمین farahani32
مهاجمین .arashnoob.
مهاجمین عقرب کوچک
مهاجمین refagat.
مهاجمین yas.71
مهاجمین zoya.m.73
مهاجمین javad noob
مهاجمین الهی قربونت
@غارت کنندگان
مهاجمین یا حیدر مدد
مهاجمین yorgon hosein
مهاجمین farahani32
مهاجمین benyamin69
مهاجمین faezin
مهاجمین mr...puck
مهاجمین ;;;;;;;;;;;;
مهاجمین a.t.t.i.l.a
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین lord_کاپیتان
مهاجمین lionel_10
مهاجمین lootian_looti
مهاجمین tarino
مهاجمین mercedesbenz
مهاجمین zaghool
مهاجمین big_mati

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 ژانــــــــدارم 11058280
2 farahani32 10194247
3 یا حیدر مدد 8574913
4 ramking 7172621
5 فریبرزاستوار_سربازوطن_mammad0012 6781092
6 farzan_morteza 5913761
7 mercedesbenz 5730074
8 4funlord 5715517
9 tamim007 5115156
10 dadashraad 4899867

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 farahani32 234945132
2 ژانــــــــدارم 20931967
3 lionel_10 10894799
4 ramking 8554022
5 farzan_morteza 8085520
6 فریبرزاستوار_سربازوطن_mammad0012 5881048
7 majidjon 5397463
8 یا حیدر مدد 5193441
9 amir18003 3425900
10 سروش2015 2972807

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 farahani32 41458813869
2 ژانــــــــدارم 17342845019
3 ramking 14100681454
4 farzan_morteza 11484059707
5 drbad 11481342996
6 lionel_10 11166403716
7 i.am.apocalypse 10901308576
8 آبــــادان 10378670175
9 یا حیدر مدد 10246286922
10 dadashraad 8066156236

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 farahani32 47053
2 jaji411sa 46824
3 farzan_morteza 45752
4 mercedesbenz 44066
5 kingsun59 37608
6 یا حیدر مدد 33573
7 mehrdad110110 32378
8 masoud-20 31423
9 benyamin69 30570
10 fiuto 30377

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 pouyaaa@Ali.farahani 91644184
2 ارتش پارسی 58881998
3 ۩ رســتـاخــیـز ۩ 35981315
4 شیاطین و فرشتگان 20130129
5 برادران چالـکش عیسی 18950136
6 ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ 13681555
7 ارتــــــش طلایی 10025769
8 |۩ سرداران کوروش ۩| 9602474
9 گارد جــاویـــدان I 5649127
10 اردشیرasal.banooامید 5579785

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 pouyaaa@Ali.farahani 277646726
2 ارتش پارسی 46643244
3 شیاطین و فرشتگان 15012638
4 ۩ رســتـاخــیـز ۩ 6640793
5 برادران چالـکش عیسی 5866309
6 ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ 5082657
7 شیردِلا 4382928
8 |۩ سرداران کوروش ۩| 3620890
9 S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ 3081907
10 ارتــــــش طلایی 2840622

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 pouyaaa@Ali.farahani 124581950599
2 ارتش پارسی 77387359573
3 ۩ رســتـاخــیـز ۩ 38583770131
4 شیاطین و فرشتگان 29519463314
5 برادران چالـکش عیسی 21819782250
6 S҉ Λ҉ Ɣ҉ Λ҉ Ł҉ Λ҉ Ɲ҉ 20110754667
7 ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ 12530730703
8 ارتــــــش طلایی 7022184801
9 |۩ سرداران کوروش ۩| 6785080467
10 گارد جــاویـــدان I 5646015211

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 pouyaaa@Ali.farahani 911013
2 ۩ رســتـاخــیـز ۩ 741985
3 ارتش پارسی 472821
4 |۩ سرداران کوروش ۩| 307642
5 ارتــــــش طلایی 243655
6 برادران چالـکش عیسی 165810
7 *۩ رســتـاخــیـز ۩* 101059
8 اردشیرasal.banooامید 81781
9 شیاطین و فرشتگان 76958
10 شیردِلا 75289

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 22328

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 5528 % 25
نجار 2911 % 13
منجم 7349 % 33
صنعتگر 3515 % 16
معمار 3025 % 14